خرید انواع فیلتر کمپرسور 

پرشین فیلتر 

شرکت سلطان کمپرسور اطلس ایساتیس ایرانیان با برند تجاری پرشین فیلتر در زمینه فروش انواع فیلتر کمپرسور فعال می باشد

فیلتر هواکش کمپرسور

همانطور که انسان برای تنفس به اکسیژن نیاز دارد، ماشین برای فرآیند احتراق به اکسیژن نیاز دارد. فیلتر هوا از رسیدن هرگونه حشرات، گرد و غبار، ذرات، ماسه یا زباله به موتور جلوگیری می کند تا هوایِ تمیری وارد موتور کمپرسور شود فیلترهای هواکش کمپرسور به اشکال مختلفی تولید می شوند:

فیلتر هواکش کمپرسور

فیلتر روغن کمپرسور

فیلتر روغن کمپرسور می تواند یک جریان مداوم از روغن موتور را حفظ کند. این فیلتر با حذف ذرات اضافی مثل کثیفی ها، روغن اکسید شده و ذرات فلزی که در اثر فرسودگی موتور در روغن ایجاد می شود، جریان روغن موتور را تداوم می بخشد.

فیلتر روغن کمپرسور

فیلتر روغن کمپرسور

فیلتر روغن کمپرسور می تواند یک جریان مداوم از روغن موتور را حفظ کند. این فیلتر با حذف ذرات اضافی مثل کثیفی ها، روغن اکسید شده و ذرات فلزی که در اثر فرسودگی موتور در روغن ایجاد می شود، جریان روغن موتور را تداوم می بخشد.

فیلتر سپراتور کمپرسور

فیلتر سپراتور کمپرسور در کمپرسورهای اسکرو به معنای جدا کننده هوا از روغن است. این فیلتر با فیلترهایی که عملکرد آنها جدایش آلودگی‌های موجود در روغن یا هوا است تفاوت دارد. وظیفه آن جدا سازی ذرات روغن از هوا می‌باشد

فیلتر سپراتور کمپرسور

برندهای معتبر کمپرسور

0
سال سابقه
0
تعداد مشتریان
0
تنوع محصول